รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๓๗๐๔๓ - โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์
ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายศิรสิทธิ์สุทธิประภาโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
2มัธยมศึกษาม.๖นายสหรัฐนาคำแยกโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
3มัธยมศึกษาม.๕นายชัยวัฒน์พื้นชมภูโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
4มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสาฤณีเมืองนามโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
5มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุทธิตาเหลาคาโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
6มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชญานินจันทร์แดงโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
7มัธยมศึกษาม.๔นายนาถวัฒน์ศรีไกลรสโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
8มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายปภังกรจันทคะมุดโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
9มัธยมศึกษาม.๔นายพงศกรสว่างชุมโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
10มัธยมศึกษาม.๔นายภานุสรณ์วิเศษหวานโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
11มัธยมศึกษาม.๔นายรัฐภูมินาคำแยกโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
12มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายวสินโพธิ์ภักดีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
13มัธยมศึกษาม.๔นายอดิศักดิ์มีหนองใหญ่โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
14มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอานุชศราปิ่นอำคาโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิรัชญาศรีดีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรพินิดาพิมพ์ดีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสมศักดิ์แสงใสโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภาวินีนกน้อยโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยมงคลพิมพ์รักษาโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไชยวัฒน์แซ่เติ๋นโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฐิติพงศกรณ์กองจันทร์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณทชัยโลเกตุโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงดวงฤทัยเคนคำมิ่งโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงทัภษพรสายรัตน์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปรวัฒน์อัตรวิชาโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเปลวมรินทร์อรัญโสตโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงศ์สิรีจันทคัตโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรชดาอัตรวิชาโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวัชรเกียรติจันทราศรีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอชิรวัฒน์ไถวเลิศโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอารยาวรรณยุทธโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด