รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๓๗๐๔๑ - กศน.อำเภอเสลภูมิ (กศน.)
ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจุฑาภรณ์แก้วพรมภักดีกศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปาริชาติโคตุเคนกศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพิณประกายแก้วมีกศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
4มัธยมศึกษาม.๖นายภูริณัฐเชษฐสิงห์กศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
5มัธยมศึกษาม.๖นายศักดาบุตรพรมกศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
6มัธยมศึกษาม.๖นายอภิชิตกัญญพันธุ์กศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
7มัธยมศึกษาม.๓นายขจรศักดิ์สุธาวากศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
8มัธยมศึกษาม.๓นางสาวจริยากออำไพรกศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
9มัธยมศึกษาม.๓นางสาวจันทิมาประเสริฐสังข์กศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
10มัธยมศึกษาม.๓นายทรงศักดิ์มีจันโทกศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
11มัธยมศึกษาม.๓นายธนากรเพียะวงค์กศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
12มัธยมศึกษาม.๓นายนทีเสลไสย์กศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
13มัธยมศึกษาม.๓นางสาวนวพรไชยวิชิตกศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
14มัธยมศึกษาม.๓นางสาวนิตยาสกุลณีย์กศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
15มัธยมศึกษาม.๓นางบุญถมศรีบุษย์กศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
16มัธยมศึกษาม.๓นางสาวประจบพรมชาติกศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
17มัธยมศึกษาม.๓นายไพทูรย์คำบุตรกศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
18มัธยมศึกษาม.๓นายฤทธิชัยไชยถากศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
19มัธยมศึกษาม.๓นายสนั่นวงษ์วิลากศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
20มัธยมศึกษาม.๓นายสมศรีพูลเพิ่มกศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
21มัธยมศึกษาม.๓นายสราวุธประดับแก้วกศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
22มัธยมศึกษาม.๓นางสังเวียนแวงวรรณกศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
23มัธยมศึกษาม.๓นายสันติราชหอมพนากศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
24มัธยมศึกษาม.๓นางสุดารัตน์ร่มศรีกศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
25มัธยมศึกษาม.๓นางสุพรรณแก้วผาดีกศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
26มัธยมศึกษาม.๓นายไสวไชยถากศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
27มัธยมศึกษาม.๓นางอนงค์สุทธิประภากศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
28มัธยมศึกษาม.๓นายอภิชิตแสนเมืองกศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
29มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอรุณไชยโคตรกศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
30มัธยมศึกษาม.๓นายอรุโณทัยบุตตะพิมพ์กศน.อำเภอเสลภูมิวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด