รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๓๖๐๐๖ - วัดป่าเครือวัลย์
ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเนติพลอรัญเพิมโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปกรณ์เกียรติบุญสร้างโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุเทพพิมพรัตน์โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทรพลสินดีโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกวินทิพย์อรัญเวศโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัชชาอนันทวรรณโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุชานันท์มุสิกาโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรัญณิกาอรัญสารโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเลิศยศสืบเหล่างิ้วโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์