รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๓๖๐๐๖ - วัดป่าเครือวัลย์
ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรินทร์จันทิราชโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชินวัตรพิมพงษ์โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐชนินกองณรงค์โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรวิชิตพลชิวาโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกิตติ์หม่องช่วยตะโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพีรยาอินทะสิทธิ์โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอินทนนท์ใจยะเสนโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรวิชดอนมงคลโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรวุฒิดอนมงคลโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทิวารัตน์ผิวศรีโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์