รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๓๖๐๐๖ - วัดป่าเครือวัลย์
ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงตติยาศรีเสมอโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงเขมญาดาอรัญเวศโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3ประถมศึกษาป.๓เด็กชายณัฐวัศฤทธิ์มนตรีโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4ประถมศึกษาป.๓เด็กชายธนพลโคตะมาโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5ประถมศึกษาป.๓เด็กชายปรเมษฐ์ชวณิชย์โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงฐิติญาภรณ์ดอนสมจิตรโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงประภาดาศรีมะโรงโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงอรัญชลาอรัญสารโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงยิ่งลักษณ์เห็มสมัครโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
10ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงจิรัชยาอรัญสารโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายประพัฒน์ภูมิอรัญเพิ่มโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนาวินอรัญทองโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอดิศักดิ์เยาวเรศโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสถิตคุณรักสุดทีโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์