รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๓๔๐๐๑ - มมร. วิทยาเขตอีสาน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 115 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนายแก่นเพชรแฝงสีพลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
2อุดมศึกษาครูนางสาวสุรีพรพระสุนินมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
3อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจุฑารัตน์แก้วจันทร์เหลามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
4อุดมศึกษาป.ตรีนายจตุพรจันทร์ดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
5อุดมศึกษาป.ตรีนายเกษมสันต์คนคิดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
6อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวชฎาธรเหิมขุนทดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
7อุดมศึกษาป.ตรีนายชวัลวิทย์ไชยศรีรัมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
8อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวฉัตรฤทัยจันทะเมธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
9อุดมศึกษาป.ตรีนายปรมินทร์ภูศรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
10อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวหฤทัยยอดคีรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
11อุดมศึกษาป.ตรีนายพงศธรวรรณศรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
12อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพรไพลินแสนศรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
13อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวณภัทรโสมพรมมามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
14อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปิยพัฒน์พรมศรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
15อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววศิราภรณ์ศรีสุวรรณ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
16อุดมศึกษาป.ตรีนายจอห์นนี่รีฮูมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
17อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนันทิวาอ่อนเหลามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
18อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนันชนกพลศรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
19อุดมศึกษาป.ตรีนายอัครพิณธิ์สุขโรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
20อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวเกศิรินสิงห์ลีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
21อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปิยนันท์วงศ์ษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
22อุดมศึกษาป.ตรีนายภัทรากรพรมด้วงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
23อุดมศึกษาป.ตรีนายวินัยแก้วโคกกลางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
24อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุชาดาทำทองมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
25อุดมศึกษาป.ตรีนายอัจฉริยะตุทามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
26อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสมรศิริวัฒน์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
27อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุชัญญาสารบรรณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
28อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุรีย์ฉายศรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
29อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุกสะหวัดดวงมะนีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
30อุดมศึกษาป.ตรีสิบเอกตะวันเผ่าหัวสระมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
31อุดมศึกษาป.ตรีนายอานนท์เจริญยิ่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
32อุดมศึกษาป.ตรีนายพิเชษฐ์สุขอุดมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
33อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวรัตนาจินโนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
34อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวญาติกาสมยามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
35อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุรีรัตน์สามารถผดุงศิลป์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
36อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวภัทราพรชนชนะชัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
37อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวลักษณ์สุดามีทรัพย์กว้างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
38อุดมศึกษาป.ตรีนายสุทธิพจน์แมนนาวามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
39อุดมศึกษาป.ตรีนายราชศักดิ์ภูผาคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
40อุดมศึกษาป.ตรีสิบโทพัฒนายุพัตตาสิงห์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
41อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอริญาชมภูวงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
42อุดมศึกษาป.ตรีนายอุดมโชคศรีโยธีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
43อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพรสวรรค์สอนเสนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
44อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปิ่นมณีเครือชารีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
45อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวเทพธิดาประดิษฐผลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
46อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพรมณีรัตน์ชมพุฒมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
47อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวหนึ่งธิดาทนก่ำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
48อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวณัฐฐาพรเสนจันทร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
49อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจิราพรฉิมนิลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
50อุดมศึกษาป.ตรีนายจตุรงค์เรืองฤทธิ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น