รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๓๔๐๐๑ - มมร. วิทยาเขตอีสาน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 224 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวรำไพขำผามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
2อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววิภาดานามเผียวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
3อุดมศึกษาป.ตรีนายธนากร​โสมาบุตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
4อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพรทิพย์หัวดอนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
5อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวมนตาชัย​มหา​มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
6อุดมศึกษาป.ตรีนายวุฒิชัยขุนด่านซ้ายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
7อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุกันยาชมภูเพชรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
8อุดมศึกษาป.ตรีนายอภิสิทธิ์ศรีทองเหลามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
9อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจันจิราพฤกษหิรัญมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
10อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพิจิตราหมื่นพลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
11อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกีรติกรสุระทรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
12อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจุฬาลักษณ์ก้อนคำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
13อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวทัศนียาสีพาไชยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
14อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุตาภัทรเพชรสังหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
15อุดมศึกษาป.ตรีนายอภิสิทธิ์กมลขันธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
16อุดมศึกษาป.ตรีนายอภิสิทธิ์ป่าผือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
17อุดมศึกษาป.ตรีนายอรรคราธรศรีเคนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
18อุดมศึกษาป.ตรีนายธนวิทย์บุญไทยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
19อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปิยธิดาสุราวรรณ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
20อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพินิดาอนันเต่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
21อุดมศึกษาป.ตรีนายรัฐศาสตร์เเสนเเกมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
22อุดมศึกษาป.ตรีนายเทียนชัยจันทรัตน์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
23อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนิตยาโคสอนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
24อุดมศึกษาป.ตรีนายพลาพลอุ่นแก้วมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
25อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวมริษาสุรินทร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
26อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวยุวดีอ่อนละมุลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
27อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววันวิสาบัวผิวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
28อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุปรียาป้อมสุวรรณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
29อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวณัฐริกาจงรักษ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
30อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวบุษกรดอนโมงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
31อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปลายฟ้าโพธิ์ศรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
32อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอภิชญาจวนสางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
33อุดมศึกษาป.ตรีนายสิทธิกรเนื่องทะบาลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
34อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจุฬาลักษณ์หนูยอดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
35อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวฉันทพิชญากุยแก้วพะเนาว์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
36อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวชลธิดาศรีโนนยางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
37อุดมศึกษาป.ตรีนายนราธิปลินทะจะกะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
38อุดมศึกษาป.ตรีนายประสิทธิ์จ้อจอหอมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
39อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวรุ่งนภาไชยวงศ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
40อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศุภชญาเหล่าพรมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
41อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอรวรรณกัณหามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
42อุดมศึกษาป.ตรีนายกิตติชัยเผ่นณรงค์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
43อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวฉัตรรวีสูงสุขมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
44อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนติการณ์โพนนอกมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
45อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวเกตน์กนกเมืองมูลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
46อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวตรีเนตรลาภโชคมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
47อุดมศึกษาป.ตรีนายธีรโชติปะริโตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
48อุดมศึกษาป.ตรีนายธีระพงษ์เชื้อหนองไฮมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
49อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนนท์ธิชาแสวงสายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
50อุดมศึกษาป.ตรีนายนิพนธ์​พุฒ​ตาล​ดง​มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น