รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๓๒๐๐๖ - วัดคามวาสี
ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 111 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคุณานนต์กาญจนะกันโหโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคัมภีร์สินธิสุทธิโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจารุกิตต์หลักทองโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจีระวัฒน์สารีคำโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจษฎาธรรมสมบัติโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัชพลบุญต่อโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐธภัทรงามเหลาโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐธิดาใจสุขโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนราธิปลีเพ็ญโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลอ่อนเหลาโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนฤพลช่างเหล็กโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิธรรมสมบัติโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนันท์ธพรไชยประเทศโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตคุณมีโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปณิดาอักษรโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนภรณ์ขวัญอยู่โรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปรีดีใจตรงโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรคำกองโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฟ้าใสประพวงพันธ์โรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัณณทัตอุปโคตรโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรัญญาสุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรนภัสร์จันสีโคตร์โรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
23มัธยมศึกษาม.๓นายวัธชัยสีลารักษ์โรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรกานต์จารึกธรรมโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวัลลภสีลารักษ์โรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณภาธุรารัตน์โรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิไลพรศรีภูมาโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศตวรรษนวลเพ็ญโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศรัณยูศรีลารักษ์โรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศัตรูพ่ายถัดถานาลัยโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุทธิพงศ์สมัคธรรมโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพัตตราผารุธรรมโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเสฎฐวุฒิเกตุแก้วโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอริศราแสนชมภูโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภิวัตรมาริชินโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลชนกพันธะสาโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอัครเดชหาญจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรายุทธอินแก้วโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกวลินแก่นท้าวโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนสิทธิ์ขวัญอยู่โรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนิดาประพาพันธ์โรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญญารัตน์สายทองโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิแสงชาติโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัทสราพิจารย์โรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนพัฒน์สมศรีโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนันทวุฒิทุมวงศ์โรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนภัทรหันจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบัญญวัตธุรารัตน์โรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปภาวีอักษรดีโรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเบญจรัตน์นนทศิลป์โรงเรียนบ้านตาลโกนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร