รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพังงา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๗๐๐๐๑ - วัดควนกะไหล
ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวีระวุฒิโนวฤทธิ์ปญฺญาวุฑฺโฒวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
2พระกรกฤชพัฒนรักษ์เขมปญฺโญวัดประชาสันติคณะจังหวัดพังงา
3พระทศพลชนะหวานดีกิตฺติปาโลวัดประชาสันติคณะจังหวัดพังงา
4พระอัศวินจันทะพงษ์สุจิตฺโตวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา