รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๖๐๐๑ - วัดท่าไทร
ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุชาติจุลอักษรสุชาโตวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2พระสันติสุขอุบลสนฺติสุโขวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3พระวิษณุศรีสุวรรณสจฺจญาโณวัดโมกขธรรมารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4พระจิรพัฒน์พัดลมอาภากโรวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5สามเณรภานุวัฒน์วงษ์ปานวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6สามเณรรัชชานนท์แต่งประวัติวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7สามเณรสิทธิพงษ์สดใสวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8พระนัฐวุฒิหนูทองสุขิโตวัดป่าท่าไทคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9พระธนากรชูแดงสทฺธาธิโกวัดกาญจนารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10พระวัชรินทร์ชัยนครธมฺมจาโรวัดนันทารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11พระวิธิชัยโคไธสงธมฺมทินฺโนวัดป่าเคียนพิงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12พระอรรณพช่วยนครอภิปุณฺโณวัดบางกล้วยคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13พระพิทักษ์พุทธวจนะพนฺธมุตฺโตวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14พระอำนาจดัดสรกนฺตสทฺโธวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี