รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๓๐๐๑ - วัดคลองวาฬ
ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนิเวศน์กาญจนดุลย์กิตฺติสมฺปนฺโนวัดเขาเต่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2พระบริบูรณ์ธัชแก้วกรพินธุ์สติสมฺปนฺโนวัดเขาเต่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3พระพงษ์พันธ์ชัยรัตน์ธนโชติโกวัดเขาเต่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4พระครูใบฎีกาสมพรพลับใหญ่สทฺธาธิโกวัดศรีรัชดารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5พระครูสังฆรักษ์หาญพลรักษ์สุวีโรวัดเจริญพงศ์วนารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6พระชาตรีเอี่ยมสุวรรณ์อภิชาโยวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7พระกนกเข็มเพ็ชร์สิริกนโกวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8พระบุญเทิดงิ้วงามสิริปุญฺโญวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9สามเณรทรงธรรมมั่นกลัดวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10สามเณรวสุรัตน์พรรษวุฒิวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11สามเณรอภิวัฒน์ปรอดโปร่งวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12สามเณรวรุตม์ท่วมทรัพย์วัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์