รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๒๐๐๑ - วัดประดู่
ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภคินอาบสุวรรณกิตฺติญาโณวัดเกตการามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
2พระชัยพงษ์เที่ยงดาห์เตชวโรวัดเกตการามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
3พระทวีศักดิ์เงินทองฐานธมฺโมวัดเกตการามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
4สามเณรวรภัทรแสงทวีวัดเกตการามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
5พระธีราบุญประยูรวรธีโรวัดบางคณฑีนอกคณะจังหวัดสมุทรสงคราม