รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบุรี ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๑๐๐๑ - วัดหนองจอก
ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง เพชรบุรี

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณรงค์กิจวัฒนาถาวรปภากโรวัดสนามพราหมณ์คณะจังหวัดเพชรบุรี
2พระปรีชาจันปาปิยธมฺโมวัดสนามพราหมณ์คณะจังหวัดเพชรบุรี
3พระณรงค์ชัยคงพูลยุตฺติโกวัดสมอดานคณะจังหวัดเพชรบุรี
4พระกิตติราชชาวขอมสุมงฺคโลวัดวังพุไทรคณะจังหวัดเพชรบุรี
5พระขวัญชัยแก้วมากเขมชโยวัดวังพุไทรคณะจังหวัดเพชรบุรี
6พระปัญญาปรีชาจารย์ปญฺญาวชิโรวัดหนองจอกคณะจังหวัดเพชรบุรี
7พระสมชายต๊ะบำรุงปิยธโรวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
8พระวัชรินทร์หยาดคำญาณิโกวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
9พระภานุวัฒน์เวิสสูงเนินปสนฺโนวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
10พระฐิติพงษ์ชนะชัยขนฺติธมฺโมวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
11พระทวีศักดิ์เอี่ยมสะอาดฐานทินฺโนวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
12พระณัฐนนท์ไทยโตคุณวฑฺฒโนวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
13สามเณรอาทิตย์แซ่ตัน-วัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
14พระไพฑูรย์จันทร์วิเศษมหาวิริโยวัดราษฎร์นิมิตคณะจังหวัดเพชรบุรี
15พระจรัลฉ่ำชื่นจิรปุญฺโญวัดเนรัญชรารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
16พระกิตติศักดิ์สุวรรณสิริภทฺโทวัดเนรัญชรารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
17พระณัฐพงษ์คล้ายกลับคำสนฺติกโรวัดเนรัญชรารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
18พระจักรพันธ์ชัยชะนะฐานิโยวัดสุวรรณมาศมงคลคณะจังหวัดเพชรบุรี
19พระศรัณย์วุฒิคีรีนพรัตน์ปิยรตโนวัดสุวรรณมาศมงคลคณะจังหวัดเพชรบุรี
20สามเณรธีรไนยไชยา-วัดสุวรรณมาศมงคลคณะจังหวัดเพชรบุรี
21พระศิริชัยหมื่นหมวดอคฺควโรวัดห้วยไผ่คณะจังหวัดเพชรบุรี
22พระประยงค์แก้วกัลยาญาณวโรวัดคะเมยกาญจนผลารามคณะจังหวัดเพชรบุรี