รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๕๙๐๐๑ - วัดเจษฎาราม
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอาเซยะ-อภโยวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามคณะจังหวัดสมุทรสาคร
2พระพิชิตมีชัยฐานวโรวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามคณะจังหวัดสมุทรสาคร
3พระมหาสมภักดิ์สังข์ทองสิริวณฺโณวัดอุทยารามคณะจังหวัดสมุทรสาคร
4พระศิริชัยเหิมฮึกธีรปญฺโญวัดอุทยารามคณะจังหวัดสมุทรสาคร