รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๕๙๐๐๑ - วัดเจษฎาราม
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศิริชัยเหิมฮึกธีรปญฺโญวัดอุทยารามคณะจังหวัดสมุทรสาคร
2พระมหาสมภักดิ์สังข์ทองสิริวณฺโณวัดอุทยารามคณะจังหวัดสมุทรสาคร
3พระพิชิตมีชัยฐานวโรวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามคณะจังหวัดสมุทรสาคร
4พระอาเซยะ-อภโยวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามคณะจังหวัดสมุทรสาคร