รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๙๐๐๑ - วัดเจษฎาราม
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอรรถชัยอยู่ศรีอติสโยวัดบ้านไร่เจริญผลคณะจังหวัดสมุทรสาคร
2พระศิริพงษ์ทองแสนปณฺฑิโตวัดป่ามหาไชยคณะจังหวัดสมุทรสาคร
3พระวสันต์หงษ์ทองเขมนนฺโทวัดป่ามหาไชยคณะจังหวัดสมุทรสาคร
4พระเสรีคุณาบุตรฐิตธมฺโมวัดป่ามหาไชยคณะจังหวัดสมุทรสาคร
5พระอุณหภูมิญาณากรธมฺมเตโชวัดป่าท่าทรายคณะจังหวัดสมุทรสาคร
6พระคมสันสิงห์วัชฐานรโตวัดป่าท่าทรายคณะจังหวัดสมุทรสาคร
7พระสมสมัยปุราโสจตฺตภโยวัดป่าท่าทรายคณะจังหวัดสมุทรสาคร
8พระวิวาห์เสียงไพเราะจรณธมฺโมวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์คณะจังหวัดสมุทรสาคร
9พระศกลสิทธิโชคไกรรงค์มหาปญฺโญวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามคณะจังหวัดสมุทรสาคร