รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๕๘๐๐๑ - วัดสิริกาญจนาราม
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนครินทร์สุวรรณเนตรชิตมาโรวัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2พระมานพเกตุทองธนิสฺสโรวัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3พระกิตติศักดิ์มณีวัชราภรณ์นิธิปญฺโญวัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4พระศักดิ์สุชินพัฒน์แย้มโกสุมสุชินปญฺโญวัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5สามเณรศรายุทธสรรเจริญ-วัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6สามเณรจิรภัทรจีนดอน-วัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7สามเณรคณิสรเมธทองขุนนา-วัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8สามเณรธีรภัทรคุณมา-วัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9พระครูสถิตธรรมนันท์เสาเปรียฐานุตฺตโรวัดป่าธรรมบูชาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10พระอนุสรณ์โพธิ์หิรัญอุสโรวัดป่าถ้ำภูเตยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระภาณุพงษ์ยศตุ้ยฐิตโสภโณวัดถ้ำเนรมิตคณะจังหวัดกาญจนบุรี