รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๘๐๐๑ - วัดสิริกาญจนาราม
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤษฎาคามตะสีลา-วัดสิริกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2สามเณรไพรัตน์--วัดสิริกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3สามเณรใจ--วัดสุทธิกาญจนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4พระสมปองบุญมายุตโตวัดป่ากุลสุวรรณ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
5พระสมคิดฮะบุญมีเตชวโรวัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6สามเณรอนวัชบุญช่วย-วัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7พระบุญทองเมืองปญฺญาปทีโปวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8พระเชิดศักดิ์ทุมศรีลาทีฆายุโกวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9พระลักษณ์อารยะสกุลวชิรวํโสวัดป่าถ้ำภูเตยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10พระสหรัฐไชยบุตรชินวโรวัดถ้ำวังหินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระนิรันดร์ทับมณีธมฺมรโตวัดถ้ำวังหินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12พระสุนทรอั้งลี่กตปุญฺโญวัดถ้ำวังหินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13พระเตอะโพ่เรียวเมืองมนต์อุปกาโรวัดถ้ำเนรมิตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14พระกมลสวัสดิ์พนาไพรกมโลวัดถ้ำสิริธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี