รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดตราด ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๕๕๐๐๑ - วัดบางปรือ
ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด ตราด

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอุทัยรัตนวาลย์ทญาลุโกวัดวรดิตถารามคณะจังหวัดตราด
2พระนฤดลมีใหม่ธมฺมิโกวัดป่าคลองใจคณะจังหวัดตราด
3พระจิรพงศ์สุภิวงศ์อุตฺตโมวัดมณีกาญจนารามคณะจังหวัดตราด
4พระปภาวินเริ่มวงษ์อิฏฺฐวิทูวัดห้วงพัฒนาคณะจังหวัดตราด
5สามเณรอนพงษ์จีนวัดวรดิตถารามคณะจังหวัดตราด