รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดตราด ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๕๐๐๑ - วัดบางปรือ
ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด ตราด

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนฤทธิ์แสงจันทร์ปวโรวัดวรดิตถารามคณะจังหวัดตราด
2พระวิศัลย์อมราเวชเตชสีโลวัดวรดิตถารามคณะจังหวัดตราด
3พระศุกรีย์คล่องแคล่วมหาปญฺโญวัดเขาสมิงคณะจังหวัดตราด
4พระกิตติเวชถนอมวงศ์สงฺวุฑฺโฒวัดรัตนวนารามคณะจังหวัดตราด
5พระวีรพัฒน์ศิลาอาจน์ปภสฺสโรวัดรัตนวนารามคณะจังหวัดตราด
6พระมนัสอินทร์เอมถิรจิตฺโตวัดวิสิทธิการามคณะจังหวัดตราด