รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๔๐๐๑ - พุทธมณฑลจันทบุรี
ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสรวิชญ์เอี่ยมสกุลปภสฺสโรวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระนพฤทธิ์อินธิแสงรตนญาโณวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระวัชระประเสริฐไพฑูรย์ธีรเตโชวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระวีระพลผุดผ่องกุกโนวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระสามารถชุ่มกมลสมตฺโถวัดบ้านขอมคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระศุภชัยวงษ์ธรรมสุจิตฺโตวัดบ้านขอมคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระณัฐพลอินแพงเขมปญฺโญวัดป่าแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระพิษณุพงษ์ศิริเศรษฐ์เขมวโรวัดป่าแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระสารอักษรานุเคราะห์ปญฺญาสาโรวัดป่าแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระสมุห์อัษฎาท่าหลวงสุภทฺโทวัดวิเวการามคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระชนาธิปธรรมปราปอตฺตทีโปวัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระไพรัตน์พุนโทฉิมพลีชินวํโสวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
13พระธนาธรสอนอ้วนจิรปญฺโญวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
14พระไพโรจน์พุนโทฉิมพลีขนฺติโกวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
15พระอนิกรปู่มะรัตน์ชินฺปุตฺโตวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
16พระเจษฎาจันทร์เจริญสุทฺธิญาโณวัดสถาพรพัฒนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระศักรินทร์ปานทองสิรินฺธโรวัดเนินดินแดงคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระกัญตพัฒณ์หมื่นท้าวกนฺตปญฺโญวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
19พระธนทัตนรากรขนฺติโกวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
20พระอดุลเหล่าสมบัติกิตฺติปญฺโญวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
21พระสุภาพปราสารอรุโณวัดเทพธารทองคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระอภินันท์ยาโพธิ์กิตฺติโสภโณวัดเทพธารทองคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระบุญแทนกรวยทองกิตฺติปญฺโญวัดเทพธารทองคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระดำรงค์ดวงดีธมฺมทินฺโนวัดเขาบรรจบคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระพุทธคุณพาลีสุชาโตวัดเขาบรรจบคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระวิดลจำปาบุรีฐิตสีโลวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระโยธินยุติธรรมฐิตธมฺโมวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
28สามเณรวิศรุตหงษ์เพชรวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระอาสากั้วศรีวีรธมฺโมวัดป่าคีรีเขตคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระเลิศคีรีพฤกษ์จารุธมฺโมวัดป่าคีรีเขตคณะจังหวัดจันทบุรี
31พระกิมทไกรราชปญฺญาปทีโปวัดหินกองคณะจังหวัดจันทบุรี