รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๑๐๐๑ - วัดโสธรวราราม
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอาทิตย์ฟักมากอาทิจฺโจวัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
2พระเฉลิมกุณชรเขมปญฺโญวัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
3พระบุญสมอักษรพรตปุญฺญสโมวัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
4พระพงษ์ศักดิ์ศรีหาญธีรสกฺโขวัดเกาะกระทิงคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
5พระชลอผักแคเล็กธมฺมปาโลวัดพิมพาวาสคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
6พระอัฑฒ์ขจรวีรานนท์ฐานกโรวัดพิมพาวาสคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา