รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๕๐๐๐๑ - วัดพราหมณี
ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก นครนายก

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจิรศักดิ์สุดใจกิตฺติธโรวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
2พระสมานสว่างเทียบจนฺทโชโตวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
3พระสาทรฤทธิรุตม์วรธมฺโมวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
4พระสิริชัยนาคทองธีรวฑฺฒโนวัดสันตยารามคณะจังหวัดนครนายก
5พระสมศักดิ์บุญสารสิริวฑฺฒโนวัดสันตยารามคณะจังหวัดนครนายก
6พระปกราณแก้ววารีปญฺญาคาโมวัดสันตยารามคณะจังหวัดนครนายก
7พระอุชุกรมรรคผลอุชุโกวัดดอนเจริญธรรมคณะจังหวัดนครนายก
8พระวิทวัสจินตนปัญญาจิตฺตปญฺโญวัดจุฬาภรณ์วนารามคณะจังหวัดนครนายก