รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดตาก ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๑๙๐๐๑ - วัดมณีบรรพต
ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก ตาก

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระผ่านดวงคำวันจตฺตภโยวัดป่าบนเนินคณะจังหวัดสุโขทัย
2พระแสวงขบวนสุขเวสโกวัดเกาะคณะจังหวัดสุโขทัย
3พระวินัยขันสาครปุญฺญานนฺโทวัดเกาะคณะจังหวัดสุโขทัย
4พระชัยยันต์พุทธประสาทพรชยธมฺโมวัดป่าเขาระเนียมคณะจังหวัดสุโขทัย
5พระบุญกองต้นโพธิ์สุธมฺโมวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
6พระสมศีลโสภีถิรสีโลวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
7พระนพดลวัฒนะพานิชคุณวีโรวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
8พระวิทยาแก้วกล้าฐิตปญฺโญวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
9พระนวลอุทาวิโชติโกวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
10พระพรเทพนันทวงศ์ธมฺมสาโรวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก