รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๑๘๐๐๑ - วัดกลาง
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญรัตน์สุวรรณชาติถาวโรวัดป่าศรีถาวรคณะจังหวัดพิษณุโลก
2พระสิทธิพัฒน์สุขมากสุเมโธวัดป่าศรีถาวรคณะจังหวัดพิษณุโลก
3พระชวกรแสงทองปุญฺญมโนวัดป่าศรีถาวรคณะจังหวัดพิษณุโลก
4พระอุดมธนูศรเขมวีโรวัดป่าศรีถาวรคณะจังหวัดพิษณุโลก
5พระบุญส่งวิชาเฟื่องสุขิโตวัดป่าศรีถาวรคณะจังหวัดพิษณุโลก
6พระพงษ์เพชรเพิ่มพูนผลมหิสฺสโรวัดใหม่อนามัยคณะจังหวัดพิษณุโลก
7พระประสิทธิ์สารกุลอภิปญฺโญวัดใหม่อนามัยคณะจังหวัดพิษณุโลก
8พระเพลินแสงราชพลวุฑฺโฒวัดใหม่อนามัยคณะจังหวัดพิษณุโลก
9พระวิชญะไกรศักดิ์มหาปญฺโญวัดป่าเขื่อนผาจุกคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
10พระทรงพลชัยตระกูลพิบูลย์เขมจาโรวัดป่าเขื่อนผาจุกคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
11พระเลิศชนคลังบุญครองชาครธมฺโมวัดป่าเขื่อนผาจุกคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
12พระพีระอินทรชื่นสุวีโรวัดพระแท่นศิลาอาสน์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์
13สามเณรธนันท์ธรนนทเสนวัดใหม่อนามัยคณะจังหวัดพิษณุโลก