รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชัยนาท ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๑๐๐๐๑ - วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศรายุทธพึ่งอมฤตโชติธมฺโมวัดดอนตูมกมลาวาสคณะจังหวัดชัยนาท
2พระมนัสพงษ์อ่วมเลี้ยงวรธมฺโมวัดป่าสักคณะจังหวัดชัยนาท
3พระพีรพลพินิจกิจธมฺมธโรวัดดอนตูมกมลาวาสคณะจังหวัดชัยนาท
4พระบุญนาคแก่นจ้ายปุญฺญวโรวัดป่าสักคณะจังหวัดชัยนาท
5พระเอกลักษณ์วังวลวิจาโรวัดถ้ำทองคณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระพันตรีส่งเมืองธมฺมทีโปวัดเขาฆ้องชัยคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระถิรนัยสุกโสมธมฺมฐิตวินโยวัดเขาฆ้องชัยคณะจังหวัดอุทัยธานี
8พระอานนท์อรรคนิตย์ธมฺมนนฺทวโรวัดเขาฆ้องชัยคณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระณรงค์คุ้มม่วงธมฺมธโรวัดเขาฆ้องชัยคณะจังหวัดอุทัยธานี