รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชัยนาท ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๑๐๐๐๑ - วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิเชียรธีระวิศิษฐ์ชัยนิภาธโรวัดเขื่อนพลเทพคณะจังหวัดชัยนาท
2พระคชคณัณกุลทองเขมปญฺโญวัดดอนตูมกมลาวาสคณะจังหวัดชัยนาท
3พระเอกสิทธิ์สังข์แก้วอาภากโรวัดดอนตูมกมลาวาสคณะจังหวัดชัยนาท
4พระมาโนชเพ็งเอื้อพันธุ์สนฺตมโนวัดดอนตูมกมลาวาสคณะจังหวัดชัยนาท
5พระชูศักดิ์ถนอมเกียรติธมฺมสกฺกวโรวัดเขาฆ้องชัยคณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระณรงค์กรณ์ปิ่นทองคุณกรโณวัดเขาฆ้องชัยคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระชัยพรศรีชัยชยธมฺโมวัดใหม่เขาปูนคณะจังหวัดอุทัยธานี