รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๐๗๐๐๑ - วัดพระพุทธแสงธรรม
ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค สระบุรี

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพายบริบูรณ์มังสาฐิตสาโรวัดธารเกษมคณะจังหวัดสระบุรี
2พระไพศาลรอดตาดปนาโทวัดพุทธนิคมคณะจังหวัดสระบุรี
3พระอำนวยกสิวัฒน์เตชวโรวัดพุทธนิคมคณะจังหวัดสระบุรี
4พระวัชรินทร์มาลาเตชวโรวัดศรัทธาประชากรคณะจังหวัดสระบุรี
5พระสหรัฐโสรสจารุธมฺโมวัดศรีเทพนิมิตวนารามคณะจังหวัดสระบุรี
6พระบรรลือรัชชูปญฺพโลวัดศรีเทพนิมิตวนารามคณะจังหวัดสระบุรี
7พระพิชาติปรางประสิทธิ์สุนิมฺมโลวัดป่าสว่างบุญคณะจังหวัดสระบุรี
8พระสุทันศรีสุขวรธมฺโมวัดป่าสว่างบุญคณะจังหวัดสระบุรี
9พระถวิลพุ่มพันธ์วงษ์วยวุฒฺโฑวัดพระพุทธแสงธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
10พระธัญพิสิษฐ์วิเชียรโชติโกวัดพระพุทธแสงธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
11พระจักรภพบุญแสงพุทฺธสโรวัดพระพุทธเนรมิตคณะจังหวัดสระบุรี