รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๐๗๐๐๑ - วัดพระพุทธแสงธรรม
ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค สระบุรี

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุริยาเหลาประเสริฐตปคุโณวัดธารเกษมคณะจังหวัดสระบุรี
2พระอำนาจพุ่มพวงอนาลโยวัดศรัทธาประชากรคณะจังหวัดสระบุรี
3พระสำราญเขียวอ้อมฐานสมฺปนโนวัดศรัทธาประชากรคณะจังหวัดสระบุรี
4พระเทียนชัยเชื้ออินทร์เตชปญฺโญวัดศรัทธาประชากรคณะจังหวัดสระบุรี
5พระพรพรรณนฤมลจนฺทสาโรวัดป่าดำรงธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
6พระกองหาญพานพรมสุจิตฺโตวัดซับประดู่คณะจังหวัดสระบุรี
7พระวิชัยแซ่แพ้ฐิตญาโณวัดปากคลองคณะจังหวัดสระบุรี
8พระประกาศิตนิ่มเนียมกตธมฺมกุสโลวัดปากคลองคณะจังหวัดสระบุรี
9พระทองพูลตรหมื่นศรีอุชุจาโณวัดศรัทธาประชากรคณะจังหวัดสระบุรี
10พระโชคดีบุญโพธิ์สุเมโธวัดศรีเทพนิมิตวนารามคณะจังหวัดสระบุรี
11พระกฤษฐิชัยนะราหนองแวงปภงฺกโรวัดป่าสว่างบุญคณะจังหวัดสระบุรี
12พระทองเสาร์ห่วงยาตปสีโรวัดถ้ำญาณสังวรคณะจังหวัดสระบุรี
13พระสมยศไชยศรีฐิตธมฺโมวัดถ้ำญาณสังวรคณะจังหวัดสระบุรี
14พระประวิทย์ถาวรเกษตรปวิทฺทมงฺคโลวัดพระพุทธแสงธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
15พระสมศักดิ์สุภัทรศักดาผาสุกมงฺคโลวัดพระพุทธแสงธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
16พระอาทิตย์เนียมเปรมธตพโลวัดพระพุทธแสงธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
17พระพีรยาประยงค์วิริยมงฺคโลวัดพระพุทธแสงธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
18พระชยพลตั้งสุขสว่างพรชยมงฺคโลวัดพระพุทธแสงธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
19พระชัยรัตน์อายตนะชยพโลวัดพระพุทธแสงธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
20พระจรูณเกตุภักดีกูลกิตฺติธโรวัดพระพุทธแสงธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
21สามเณรฉัตรโสดา-วัดพระพุทธเนรมิตคณะจังหวัดสระบุรี