รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นตรี - ๖๑๐๖๐๐๑ - วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย อ่างทอง

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนิติพลสมบูรณ์เจริญกิจอติพโลวัดศุขเกษมธรรมิการามคณะจังหวัดอ่างทอง
2พระวีระเกตุหอมอติวีโรวัดศุขเกษมธรรมิการามคณะจังหวัดอ่างทอง
3พระสุวัฒน์หัสดลอภิวัฑฺฒโนวัดใหม่คณะจังหวัดอ่างทอง