รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุง ภาค ๑๘
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๗๓๐๑๑ - วัดสมหวัง
ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา พัทลุง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 211 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัตนพลพลแสงโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรเมธกลิ่นเขียวโรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)วัดโพธาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพลวัฒน์ณะนวนโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัฒนพงศ์ชมเชยโรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)วัดโพธาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัฒน์รุยันโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทรพิสิฐอ่อนยังโรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)วัดโพธาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวุฒิพงษ์สังเมียนโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายต้นกล้าทินรัตน์โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)วัดโพธาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภัทราวุธพลายเจริญโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูตะวันคงศรีอ่อนโรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)วัดโพธาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติศักดิ์จันทร์เอียดโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิติโชติกองเมืองโรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)วัดโพธาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรเมธหมานนุ้ยโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุวัฒน์ไชยศรีโรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)วัดโพธาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภาณุพงศ์จันทร์เต็มโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิติภัคพวงแก้วโรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)วัดโพธาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนธรณ์ชูเกื้อโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีระเดชเต็มยอดโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทิพัฒน์บัวดำโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปิยะบุญพงศ์โรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทิพัฒน์หนูรอดโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรดนย์รามณรงค์โรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรเมธชุมแก้วโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุธีเดชซิวไฝโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอำพลสินธุเจริญโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภัทรพงศ์ไชยานุกูลโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายประกายวิทย์แย้มด้วงโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเขมจิราคลิ้งชัยโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฉัตรศลิษาไกรทองโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
30มัธยมศึกษาม.๔นายธนวัฒน์พานุรัตน์โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรทองแดงโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
32มัธยมศึกษาม.๔นายธวัชชัยอินทรกุลโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเมธิชัยจันทร์บัวโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
34มัธยมศึกษาม.๔นายภูวดลสารบาลโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติศักดิ์ทองฉิมโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
36มัธยมศึกษาม.๔นายศิวัชชายเกตุโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐภัทรรักล้วนโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
38มัธยมศึกษาม.๔นางสาวนิรัชญาปิตาปันโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุวัฒน์บุญอินทร์โรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
40มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชุติมานันทกูลโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนเบศวร์บุรีศรีโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเขมรัตน์เลื่อนจันทร์โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงยุพาพรเลื่อนแก้วโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทานุทัตบัวแสงโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัณณิตาขวัญสกุลโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทรสุดห่วงโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิชยดลชมบุตรศรีโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเสฏฐวุฒิหนูดำโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชวกรศรีทวีโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายดนัยณัฐชุมวิโรจน์โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง