รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดระนอง ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๗๑๐๐๘ - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗
ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี ระนอง

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจันฑิมาทองนวมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจันทมณีศรีจุ้ยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนันทพรเนตรแสงแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปาริตาใสแสงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปิยะพงค์สมิงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรนภัสศรีฟ้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรัตติยาวงศ์พยัคฆ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอมลภาสงวนศักดิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์สายน้ำใสโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐธิดาขาวเผือกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรัชฎาภรณ์แสนชมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกรรณพรทองคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิอนิวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายดุลยวัฒน์หงษ์ทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปฐมพงษ์ชูเฟื่องฟ้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ศรีสาครโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุธิดาทองสองแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอันฌดารักษ์จันทร์คงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง