รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดระนอง ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๗๑๐๐๘ - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗
ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี ระนอง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 90 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกวินขาวศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกาญจนาศรีวิศรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกันตพงศ์แสงกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติศักดิ์รานโจรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจองชัยจันทร์สุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจีรวัสส์ศรีม่วงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเฉลิมเกียรติสุวรรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะชัยรุ่งเรืองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัชเอกแสงแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชุติมณฑน์ธนบัตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฏฐกิตต์เอกจิตต์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิติกานต์แซ่จางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัฒน์แถมเพ็ชรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนทวัชเจริญสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนาพรชูมณีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรามิลคงสุทธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนนทชัยแสงแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศพัทธ์อภิรักษ์วรากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนลินนิภาต้นน้ำนิ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิริธัญญ์อภิรักษ์วรากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนาฏตยาแย้มคล้ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุธีเดชสัจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
23มัธยมศึกษาม.๓นายประวิทย์เลนนาแซงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพนัชกรการขยันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวัชรพงษ์เทียนแย้มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวัชรากรทับขำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิงหาบุญจรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิรภพชัมพูชนะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
29มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุธามณีทองคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเสฎฐวุฒิขาวเผือกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเสาชัยแสงเมืองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงหทัยรัตน์ทวีสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
33มัธยมศึกษาม.๓นายอติวิชญ์พรหมบังเกิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกมลภพหงส์นิลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกรกนกคงสุทธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษดาน้อยบุตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคทาธรนุ่นแป้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจริยาวดีวิลาวรรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจารวีสมิงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชวกรณ์ธนบัตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทีระชาติไพโรจน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปภาวรินท์บุญมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปุณยพรสุดจิตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
44มัธยมศึกษาม.๒นายพงศกรสอนวิสัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวีรากรบุญปกครองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวีรากรมากกลัดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
47มัธยมศึกษาม.๒นางสาวสายพินบุญทองช่วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิทธิชัยห้าพุทราโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุนิษาจันทร์เพ็ชรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอทิตยามีสินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)วัดตรอกปรือคณะจังหวัดระนอง