รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดระนอง ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๗๑๐๐๖ - โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี ระนอง

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษดาไทรทองคำโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัลยรัตน์คำธรโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกานพลูนนท์แก้วโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิรนันท์เลขาผลโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเจษฎานิยมโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชลธิชาจันเพ็ชร์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงญาณิศาปะวะภูทะโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฑิฆัมพรโพธิ์สุวรรณ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงติณณาจุ้ยจรรยาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทวีศักดิ์สุขจันทร์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนโชติบุญเติมโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธัญญลักษณ์เผ่าพัฒน์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธิณวุฒิศรีทองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนฤสรณ์คงช่วยโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงบุษกรเสนสกุลโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปัญญาภัฐโพงตุ้นโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปิยมนแก้วน้อยโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศธรบุญแสวงโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
19มัธยมศึกษาม.๒นางสาวสุนิสาอินทมาศโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพัชรีรุ่งระวีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิชชาพรไทยแท้โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภีมณัฐคงสุวรรณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรกมลเยื้องไพรโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวราภรณ์จำปาพันธ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวีรภัทรโมกศึกโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงโศภิตามุสิกรุณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสมฤทัยสุขใสโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุชาวดีนาพิรุณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภาวดีพาสวัสดิ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง