รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดระนอง ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๗๑๐๐๖ - โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี ระนอง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 93 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชพรช่วยเพชรโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเจ้าพระยาวัฒนธีรกุลโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตเมธจุ้ยน้อยโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปณิตาพุ่มปานเดชโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤติพงศ์ชุมทองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปนัดดาเผือกเกิดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรัตน์ติกาญพาสากลโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษฎาแก้วมรกตโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษฎาชุมรอดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกวินภัคไฝทองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงการะเกดละมั่งทองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวิสรากวดนอกโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติพงศ์อ่อนรู้ทีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยารัตน์ดวงแก้วโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิตติพัฒน์บุญรักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาลเวลารักนายโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเจตนิพัทธ์ลักษณาวงศ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกียรติศักดิ์สุทธิประภาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชนาธารศรียศโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายขันติพงศ์คงช่วยโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพงศ์สีดำโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคณิสรสีนาคโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพงษ์ชูช่วยโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิลาวัลย์วังหลวงอินทร์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิจันทร์คงโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑามาศฉิมทับโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธิติกานต์อุชุภาพโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนิกานต์ตองอ่อนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรเดชพันธ์พิบูลโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนิกานต์โสตเมตโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปิยวัฒน์วรรณสุขโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิดารัตน์บุญราศรีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงศ์ภวันพูลช่วยโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิตาภาสุดใจใหม่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัณณิตาสุดใจใหม่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณชพลสงเสมอโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพิชชาทรวงศ์สัมฤทธิ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณทชัยเข็มนาคโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิมพ์ประภากูลเกื้อโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐกิตติ์คงอินทร์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายยุติธรรมพัดจะนาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐณกรคงทองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัฐศาสตร์ทองแก้วโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐดนัยคงแดงโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรรณิษาทองเอี่ยมโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนารีเซียงฝุงโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวีรพลคุ้มไพฑูรย์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพันธ์ทิ้งกรีตโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอภิสิทธิ์หล่าหนูเหม่าโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเดือนวิไลยางตลาดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วัดนิคมปากจั่นคณะจังหวัดระนอง