รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดระนอง ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๗๑๐๐๔ - โรงเรียนปากจั่นวิทยา
ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี ระนอง

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลินีจันทร์มณีโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฐิติพรนุ่มน้อยโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนรเทพสุวรรณ์แก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปิยวัฒน์นิยมไทยโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรไพลินทิมโตโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภัทรพรศรีสวัสดิ์โรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรสิกาหนูอินทร์โรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศลาศิณีจันทร์ปานโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสมเดชเชื่อคำโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรกานต์ใจกล้าโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายมนัสชัยแสงจันทร์โรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอธิวัฒน์ภู่ทองโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกวรรณแหลมคมโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรศักดิ์เจนจักรโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวารุณีมุ่งกลางโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศักดิ์ญาธิปสงเสนโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุกานต์ดาพังแพร่โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุชาวดีนามวิชิตโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุณิตาพิลึกโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอาทิตยานิลรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติพงษ์มีศิริโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชฎาพรอุดมผลโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายโชติมนกุลบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐกัณฑ์อยู่เย็นโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวชิราภรณ์ชูแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเวชพิสิฐแก้วมณีโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสาวิตรีชนะโชโตโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอารีรัตน์มาสีดาโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
29มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกุลณัฐบัญญัติโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
30มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปริศนาขวัญทองโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
31มัธยมศึกษาม.๕นางสาวไอยริณแก้วเพ็งกรอโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
32มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงจิตติมารอดสอาดโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
33มัธยมศึกษาม.๔นางสาวมุกดาภานุ่มน้อยโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
34มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุกัญญาเพชรมณีโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง