รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๒๖ - โรงเรียนบ้านบางเหลียว
ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา กระบี่

แสดง 1 ถึง 48 จาก 48 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓นายกิตติศักดิ์เนียมนวลโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขนิษฐามงกุฎแก้วโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓นายเตชทัตคงแก้วโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชยาภรณ์เลิศไกรย์โรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายถกลเกียรติแก้วเจริญโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓นางสาวธนัชญาหอมรื่นโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธันยพรเนียมนวลโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๓นายธนาพันธุ์ฤทธิ์ทองโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนจนันท์หนูยศโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๓นายธีรเดชงามจรัสโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรวิชญ์เล็กขำโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๓นายพีรภัทรทรัพย์เกิดโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๓นายภาณุมาศบุตรใหม่โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุประวีณ์ทองแท้โรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภัสสราแสงขวัญโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๓นายวราวุฒิช่วยเรืองโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิรักษ์จิตแป้นโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๓นางสาววริศรายังทุมิฬโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกเนตรมีแก้วโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอาทิตติยาควรสมโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันจิราเนียมนวลโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิราพรศรีพิบูลย์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกรสิงห์เขาโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฐิติพงศ์พรหมรักษาโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐทิวุฒิลุมภูโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกฤษณาพรมุสิกะเจียมโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐลีพูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันต์ฤทัยพรหมสุวรรณ์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิรอดรักษ์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยรัตน์โรจนานนท์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงบุหลันปุริวงค์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรพรรดิเสมอภาคโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายมนตรีแก้วปีดโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนาภัทรพรหมสุวรรณ์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวุฒิเดชควรสมโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนรบดีช่วยหงษ์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสรวิชย์สินสอนโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรีสุขคงโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอมรรัตน์นิลรัตน์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมชนกจันทร์คงโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญสุดาศรีประภาโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรรณกรจันทร์คงโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเบญญาภาอินสุวรรณโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปุญญิศาสกุลแก้วโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภัทรพลทองตราโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรัชณีย์รอดรักษ์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวิวิธชัยสินสอนโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสิทธิโชคปิดเมืองโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่