รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๒๖ - โรงเรียนบ้านบางเหลียว
ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 77 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓นายนัฐพรหมส่งอ่าวลึกโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรายุตม์รัตนโทโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษสราสุขคงโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลิตาผาสีดาโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติกรสังข์ครโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพรมงกุฎแก้วโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวรรธน์จุ่มช่วยโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวัลย์ลิกาพรหมรักษาโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรัญชัยประสมแก้วโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๒นายศุกภชัยรักศรีแก้วโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปาราเมศประสมแก้วโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกฤติยาอินเดชะโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรักษิณาดาษฎาจันทร์โรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐปนัททิพย์มงคลโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิธวินท์เขียวใหญ่โรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐริกาแสงสุวรรณโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกวีวัธน์จันเพชร์โรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณิชาชัยแสงโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติศักดิ์เพชรขวดโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนัทธาริณีทรัพย์เกิดโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรพันธ์ดวงพุมเมศโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายยุทธนารอดรักษ์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิราวัฒน์ธงธวัชโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรกานต์เดชแทนโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายระพีพัฒน์ตันเชื้อโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายแสงสุรีย์ทองเครือโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุชารัตนโทโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรชพรด้วงแก้วโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอารยาเกื้อบุตรโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกันตวิชญ์เย่าผู้โรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศักดิ์มณีโชติโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรพงศ์เกื้อบุตรโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรภัทรสูทอกโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจารุวรรณชัยยะโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฏฐธิดาจุ่มช่วยโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรสุขเจริญโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนพลชุมทองโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรอักโขมีโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรนัยเทพทองโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัสกรโทศรีโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรายุทธ์ปรางทองโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศรายุทธเกตุแก้วโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพพัตราดวงพุมเมศโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอนุชศราชุมทองโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธันวาไล่ชะพิษโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิภาแมนเมืองโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงหทัยภัทรคงแก้วโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลวรรณอรุณพันธ์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกุลภัสสร์สิงห์บำรุงโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรเพ็งจันทร์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่