รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๙๐๒๓ - โรงเรียนบ้านเขาดิน
ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม กระบี่

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธิดารัตน์สุกสกุลโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเบญจวรรณปานจีนโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฟ้าประธานกัญญาโพธิ์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกิติภาถิ่นกระบือโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงดาราวดีไพทูลอาสน์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปาลิตาแก้วปรุงโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพรวิษาทองปรุงโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมลฤดีแก้วประภาคโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงยุพารัตน์มณรินทร์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรุ่งอรุณราดทัศน์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรเชษฐทองเทพโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศรีบูรพาศรีใหม่โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสรยุทธนวลทองโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่