รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๒๓ - โรงเรียนบ้านเขาดิน
ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม กระบี่

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชฎาทิพย์จันทร์ศรีนาคโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปรีดิยากรไพทูลอาสน์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภิรมภรณ์จันทร์แป้นโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรัชนีสามัญทิตย์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรุ่งโรจน์หนอนไม้โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวริศราอำลอยโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไกรวุฒิพรมเมืองโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชาลิณีวรรณปลองคีรีโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ศรีวิจารย์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทัศชาสัสดีเดชโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธวัชชัยแก้วปรุงโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนภัสสรศรีเชยโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนันณภัทร์แดงอนันต์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิภาวรรณพรหมรักษาโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปฐมพรรัตนพันธ์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปริวรรตไหมสีเขียวโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปัญญาพรจิตต์มโนโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปัทมาฉันท์แก้วโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรติมาชูนาวาโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรวิพรแก้วประกอบโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศรยุทธเมฆเขาดินโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศรายุทธไพทูลอาสน์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศศิมลฑาคงเหล่าโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิริกาญจน์ขุนดำโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภชัยวินทะไชยโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสิริกานต์พงษ์หวานโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุริยะชัยไพฑูลย์อาสน์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอภิรัตน์มังกรรัตน์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรอุมาช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่