รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๙๐๒๒ - โรงเรียนสินปุณคุณวิชญ์
ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม กระบี่

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติศักดิ์ไกรนราโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวดวงสมรอำนวยโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธราทิพย์จิตละเอียดโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพรพิมลถาวรวงษ์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาววราภรณ์เจริญรูปโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๖นายวีรภัทรกองวงษาโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวโสชลินทร์รัตนบุรีโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรอุมาบุญมณีโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๕นายโกศัลย์นักว่อนโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๕นายจรัญอาญาโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจิราภรณ์ศรีทิพย์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนันทวันศรีจันทร์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๕นางสาวรวิสุดาจิตต์แจ่มโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุพรรษาบุญมาโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอภิญญาเต้าทองโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอภิรดีไกรสิทธิ์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเยาวลักษณ์ธานีรัตน์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๔นายอภิวัฒน์เครือคุณโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอติวิชญ์สุปินบุตรโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่