รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๒๒ - โรงเรียนสินปุณคุณวิชญ์
ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 57 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคมชาญวุฒิศักดิ์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเครือฟ้านุ่นแก้วโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุติภรณ์คชวรรณ์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงบัณฑิตาแซ่จิ้วโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปนัดดาไชยาเทศโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิชญุตม์เครือจันทร์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิชัยยุทธทองจิตโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิชาภพทองจิตโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรญาเกื้อกูลบุตรโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวิสิทธิ์คชสิทธิ์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสตาร์เล็ตศรีเทพโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสรวิชญ์เกิดรักษ์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเอกรินทร์กลิ่นแก้วโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลลักษณ์จันดีโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกฤติยาณีศรีวิเศษโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาณัฐวงศ์สนิทโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตตินันท์เต็มเปี่ยมโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจันทร์ฉายบัวเผียนโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจันทิมาเสือเมืองโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิตติภัทราจุลวงศ์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชญานนท์เครือจันทร์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนากรนามสนโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธนารัตน์ใหม่เพ็งโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธรณินทร์ถุงทองโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรนพสวัสดีโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนฏกรใฝบุญโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนพเดชอัคคีสุวรรณ์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนรวิชญ์รำเพยโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนราวิชญ์ชูเพ็ชรโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนิติภูมิอาญาโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเบญจรงค์นราอาสน์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปกรณ์ฉวางโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปวีณ์กรฟุ้งเฟื่องโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปิยพงศ์เพชรชูช่วยโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพรประสิทธิ์พรหมโสภาโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรรณชุภาเกื้อกูลบุตรโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิชญธิดามรกตโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเพียงขวัญชัยรักษาโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัทราภาศรีสุขใสโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภานุวัฒน์ดำเกลี้ยงโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมัลลิกาไกรนราโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรัญชิตาจันทรชิตโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัตติเทพรัตนพันธ์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฤทธิไกรชัยนุรักษ์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวชิรพันธ์ลำหัดโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวรเดชนักว่อนโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวระวิทย์ช่างคิดโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวรินทรโกศลโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศราวุธทองสัมฤทธิ์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสรยุทธ์จันทมาโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์วัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่