รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๙๐๒๐ - โรงเรียนบ้านนาปง
ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง กระบี่

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุฑารัตน์ชูทองโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปวีณ์ธิดาเพชรดีโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปัณฑิตาหาญฮึกโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปานระพีคุ้มพยันต์โรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเกียรติศักดิ์หวังกลิ่นโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปาลิตาเขียวน้อยโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงศ์ธรโพธิโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมนัญชยานาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวันดีสมมาศโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุดารัตน์สมมาตโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอุบลรัตน์นบนอบโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่