รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๒๐ - โรงเรียนบ้านนาปง
ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง กระบี่

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรพันธ์ภักดิ์กำเลาโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐพรสงศรีโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรทิตาทองไชยโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรรัตน์เหนือคลองโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุธิษาบุญเฉลียวโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐิติภัทรจันทร์ส่งแสงโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภินันท์เกษีโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒินบนอบโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอมราวดีคงนิลโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิบัวทองโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกรกมลบุญมาโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนฤเดชเพชรลูกโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชยานันต์นักฟ้อนโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันธิญานักฟ้อนโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทวีแสงชูทองโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปณัตฎาเนินพรหมโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรวิษาสมมาศโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนริศราไชยขาวโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนันทิกานต์เพชรคำโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภวิชญ์ไชยขาวโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงบุญญาลักษณ์วงค์ละกุลโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรดีพรหมเมืองโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปัญญาพรชุมศรีโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัสดงมุนชีโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปัทมพรก่ออ้อโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทิมาไหมเสนโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมัลลิกาวงค์ละกุลโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยวัฒน์รักดีโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิทธิพันธ์มิตรรักษ์โรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสราไชยขาวโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอินธ์ธิเดชเหนือคลองโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสสรช่อไม้โรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงบุษกรบุญเลี้ยงโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัชรินทร์ดาเบ้าคำโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัตนาวดีเสนามาโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่