รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๒๐ - โรงเรียนบ้านนาปง
ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง กระบี่

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราวรรณชูทองโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์คงนิลโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิราวัฒน์ปานมาศโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิทยารัตน์รักษ์แก้วโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมนัสนันท์คงมากโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรรณธันวาเหนือคลองโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวุฒิไกรคงสงโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิชุตาไชยขาวโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนิรุตหวังกลิ่นโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภรุจปุณประวัติโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุชาวงค์ละกุลโรงเรียนบ้านนาปงวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่