รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๙๐๑๙ - โรงเรียนบ้านพรุเตย
ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม กระบี่

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรวัฒน์เกิดทรัพย์โรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทวีชัยผกามาศโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสายฝนจันทร์เรืองโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอภิชญามนมิภักดิ์โรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอุกฤษฏ์เอียดศรีโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจุรีพรคงเติมโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปาลิตารักษายศโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอุไรวรรณใหล่ทองโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่