รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๑๙ - โรงเรียนบ้านพรุเตย
ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม กระบี่

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจีระวรรณอินคงโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพงศ์คำแหงโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิณรงกิจโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓นายณัฐวุฒิดวงทองโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปาริสราใจหาญโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัชราทองหวานโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวริษาสังคำโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภณัฐศรีสุกโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอธิปัญญาอินปินโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจันติมาศรีเมืองโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพัทธพลศรีเมฆโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่