รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๑๙ - โรงเรียนบ้านพรุเตย
ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม กระบี่

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกชกรมณีรัตน์โรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายไชยวัฒน์จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๒นายระพีเพชรเลสลี่ ราโดนิชโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนกวรรณแก้วมณีโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติธัชนะนวนโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเจษฎาพรสังคำโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายญาณพัฒน์สุวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐริกาศรีเมืองโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณิชากรเม่งบุตรโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายน้ำเหนือช้างคำโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปนิดาเพชรมากโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพันธิตรผกามาศโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเพ็ญนภาทองทิพย์โรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภรวิภาวีคงภักดีโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูพิพัฒน์เกตุแก้วโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมัณฑนาพรุเตยโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัฐภูมิศรีวิศรโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุชาวดีศรีสงครามโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุชาวลีสิขิวัตรโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอานิษาสวัสดีโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่