รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๙๐๑๓ - โรงเรียนคลองหินพิทยาคม
ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก กระบี่

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๕นายศราวุฒเจริญโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๔นายธนัฎชาเครือทองโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายนพดลวิเชียรโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๔นางสาววรรณพรจักรแก้วโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนัญญาแก้วจันทร์โรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิริลักษณ์บุญประสพโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่