รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๙๐๑๑ - โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม กระบี่

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิทยาภรณ์ราชนามโรงเรียนบ้านถ้ำโกบวัดถ้ำโกบคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุชาวดีสุดรักษ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบวัดถ้ำโกบคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอจิรวดีประไพโรงเรียนบ้านถ้ำโกบวัดถ้ำโกบคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอมรทิพย์ปลองคีรีโรงเรียนบ้านถ้ำโกบวัดถ้ำโกบคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภาพรรักราวีโรงเรียนบ้านถ้ำโกบวัดถ้ำโกบคณะจังหวัดกระบี่